The use of snoezelen in persons with PIMD: An international survey

Gemma Testerink, Gerdine Douma, Annet ten Brug, Annette van der Putten

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1262
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Applied Research in Intellectual Disabilities
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - jul.-2021

Citeer dit