The Validity of Ea(dyn) in Spontaneously Breathing Patients

Jaap Jan Vos*, Thomas W. L. Scheeren, Alain F. Kalmar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1400-1400
Aantal pagina's1
TijdschriftAnesthesia and Analgesia
Volume121
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov-2015

Citeer dit