The validity of screening based on spot morning urine samples to detect subjects with microalbuminuria in the general population

RT Gansevoort*, JC Verhave, HL Hillege, JGM Burgerhof, SJL Bakker, D de Zeeuw, PE de Jong, PREVEND Study Group

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

140 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten