The Value of a Critical Medical Humanities of Music

James Kennaway*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)32-34
Aantal pagina's3
TijdschriftWiener Klinische Wochenschrift
Volume132
Nummer van het tijdschriftSupplement 1
StatusPublished - sep-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit