The value of an additional hypoechogenic lesiondirected biopsy for the detection of prostate cancer

ERSPC, C. Gosselaar, M. Roobol, S. Roemeling, T. Wolters, A. Van Leenders, F. Schroder

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)122-122
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean urology supplements
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt-2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit