The Value of Ecocriticism

Ruby Vos, de*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  16 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1022-1024
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEnglish Studies
  Volume100
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - 14-nov-2019

  Citeer dit