De waarde van Micro-Bumintest Reagent-tabletten voor het opsporen van micro-albuminurie bij patiënten met diabetes mellitus

A C Nieuwenhuijzen Kruseman, C P Degenaar, B H Wolffenbuttel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe value of Micro-Bumin test reagent tablets for the detection of micro-albuminuria in patients with diabetes mellitus
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-1
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume133
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 7-jan-1989

Citeer dit