The value of ongoing surveillance on the prevalence of contact sensitization

M. L. A. Schuttelaar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)800-801
Aantal pagina's1
TijdschriftBRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 26-mei-2020

Citeer dit