De Vendelhelm uit Hallum: een experimentele reconstructie

Johan Nicolay, Sebastiaan Pelsmaeker

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageThe Vendel helmet from Hallum: an experimental reconstruction
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)61-69
Aantal pagina's9
TijdschriftPaleo-aktueel
Volume29
StatusPublished - 2018

Citeer dit