The virtual farmer; past, present and future of the Dutch peasantry

D Strijker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)133-133
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Rural Studies
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2005

Citeer dit