The water footprint of biofuel-based transport

P.W. Gerbens-Leenes, A.Y. Hoekstra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  63 Citaten (Scopus)

  Samenvatting


  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2658-2668
  TijdschriftEnergy & Environmental Science
  Volume4
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit