The Weimar Century: German Emigres and the Ideological Foundations of the Cold War

Joyce Marie Mushaben, Shelley Baranowski , Trevor J. Allen , Sabine von Mering , Stephen Milder*, Volker Prott , Peter C. Pfeiffer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)86-107
Aantal pagina's22
TijdschriftGerman Politics and Society
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-sep-2017

Citeer dit