De betalingsbereidheid van consumenten voor dierenwelzijn

Sigourney Zomer, Tim Benning, Jorna Leenheer, Machiel Mulder

OnderzoeksoutputProfessional

2 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageThe willingess-to-pay of consumers for animal welfare
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)84-87
Aantal pagina's4
TijdschriftESB Economisch Statistische Berichten
Volume100
Nummer van het tijdschrift4703
StatusPublished - 12-feb-2015

Citeer dit