The Working Alliance Inventory's Measurement Properties: A Systematic Review

Davy Paap*, Yasmaine H. J. M. Karel, Arianne P. Verhagen, Pieter U. Dijkstra, Jan H. B. Geertzen, Grieteke Pool

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

11 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Working Alliance Inventory's Measurement Properties: A Systematic Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology