The working of power in communicative regulation

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)97 - 110
TijdschriftZeitschrift fuer Rechtssoziologie
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Citeer dit