The X-Shooter spectral library and application to stellar population in galaxies

Yanping Chen

Onderzoeksoutput

635 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift hebben we de evolutie van stersystemen onderzocht, in het bijzonder bolhopen en sterrenstelsels. De volgende vragen zijn hierbij behandeld: “Hoe oud zijn deze systemen?”, “Wat voor chemische samenstelling kunnen ze hebben?”, “Wat zijn de massa’s van de sterren in melkwegstelsels?” en “Hoe zijn deze sterrenstelsels en bolhopen ontstaan?”. Als we de individuele sterren van sterrenstelsels of bolhopen niet meer kunnen onderscheiden, dan kunnen we alleen iets over deze objecten leren door hun geïntegreerde licht te bestuderen. Het synthetiseren van de sterpopulaties is een goede methode om informatie te vergaren die bevat is in het geïntegreerde licht. Bij deze techniek wordt de evolutionaire geschiedenis bepaald door het geïntegreerde licht te reproduceren met gesynthetiseerde modellen van sterpopulaties. Moderne sterpopulatiemodellen hebben drie essentiële ingrediënten (e.g. Vazdekis et al. 2010): sterisochronen; deze representeren eigenschappen van sterren van verschillende massa’s, die met dezelfde chemische samenstelling op hetzelfde moment zijn ontstaan; een initiële massaverdeling (IMF, initial mass function) die het aantal sterren per massa interval bepaalt; en een bibliotheek van standaardsterren, met sterren van elke temperatuur (Teff), zwaartekracht (logg ), en metalliciteit ([Fe/H]). Bibliotheken met stellaire spectra zijn belangrijk in verscheidene onderzoeksgebieden van de sterrenkunde. In het bijzonder vormen deze bibliotheken de basis voor het modelleren van sterpopulaties om de evolutie van sterrenstelsels te bestuderen. De meeste bestaande bibliotheken van experimenteel waargenomen spectra hebben echter beperkingen waardoor het moeilijk is om de spectra van sterrenstelsels, in het bijzonder het rode deel, volledig te reproduceren. Deze bibliotheken hebben ofwel een te lage resolutie, zijn niet te gebruiken voor moderne spectroscopische surveys, of beperken zich tot een klein aantal golflengtegebieden. Sinds kort kunnen deze beperkingen worden overkomen met behulp van de XShooter spectrograaf op de Very Large Telescope (VLT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO, European Southern Observatory). Met zijn hoge efficiëntie, het grote golflengtebereik, en de hoge spectrale resolutie van deze spectrograaf kunnen we een bibliotheek maken die, met meer dan 700 sterren, het hele Hertzsprung-Russel diagram beslaat bij alle golflengtes van 300 nm tot 2048 nm. Dit proefschrift presenteert een nieuwe empirische bibliotheek van sterspectra, de X-Shooter bibliotheek (XSL, XShooter library). In totaal worden er met de ESO VST in zes periodes waarnemingen verricht voor het XSL project. De data van de eerste twee waarneemperioden (de “pilot survey”) zijn verwerkt binnen het kader van dit proefschrift.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Peletier, Reynier, Supervisor
  • Trager, Scott, Supervisor
Datum van toekenning11-nov-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036765022
Elektronische ISBN's9789036765039
StatusPublished - 2013

Citeer dit