The young Spinoza: a metaphysician in the making

Andrea Sangiacomo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)413-415
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal for the History of Philosophy
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt-2017

Citeer dit