Theoretische herinterpretatie van dubbelfuncties tussen grote bedrijven

F.N. Stokman, J. van der Knoop, F.W. Wasseur

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
Aantal pagina's0
StatusPublished - 1984

Citeer dit