Theory and observation in ancient and medieval astronomy - B.R. Goldstein

J. D. North*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)503
  Aantal pagina's1
  TijdschriftAnnals of Science
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - sep-1986

  Citeer dit