Therapeutic strategies in advanced non-small-cell lung cancer

Floris Martijn Wachters

Onderzoeksoutput

Samenvatting

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 6200 mannen en 2700 vrouwen aan longkanker. Bij het ontstaan van longkanker speelt bij meer dan 90 procent van de patiënten roken een rol. De prognose van longkankerpatiënten is slecht. Promovendus Floris Wachters onderzocht nieuwe combinaties van bestraling en chemotherapie, nieuwe doserings­schema’s en de interactie tussen chemotherapie en bestraling. Hij concludeert onder meer dat het mogelijk effectief is na chemotherapie een combinatie van bestraling en het medicijn gemcitabine te geven. Als de longkanker na behandeling met chemotherapie terugkomt, worden sommige patiënten opnieuw met chemotherapie behandeld (tweedelijnsbehande­ling). Uit Wachters’ onderzoek blijkt dat het opnieuw geven van een combinatie die platinum bevat mogelijk effectiever is dan de huidige standaardtherapie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Groen, Harry, Supervisor
  • Kampinga, Harrie, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9075092482
StatusPublished - 2006

Citeer dit