Thieves and Squatters: Acquisitive and Extinctive Prescription in European Property Law 

J. E. Jansen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)153-165
TijdschriftEuropean Property Law Journal
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - aug.-2012

Citeer dit