Think crisis-think female: further evidence

L. Gartzia, M.K. Ryan, N. Balluerka, A. Aritzeta

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)603-628
Aantal pagina's26
TijdschriftEuropean Journal of Work and Organizational Psychology
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit