Thinking Globally, Acting (Trans-)Locally: Petra Kelly and the Transnational Roots of West German Green Politics

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)301-326
TijdschriftCentral European History
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit