Third-Generation Light-Driven Symmetric Molecular Motors

Jos C M Kistemaker, Peter Štacko, Diederik Roke, Alexander T Wolters, G Henrieke Heideman, Mu-Chieh Chang, Pieter van der Meulen, Johan Visser, Edwin Otten, Ben L Feringa*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
411 Downloads (Pure)

Zoekresultaten