Vijf en dertig decimalen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThirty five decimals
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)270-272
TijdschriftEuclides, vakblad voor de wiskundeleraar
Volume85
StatusPublished - 2010

Citeer dit