Thomas Boyer-Kassem, Conor Mayo-Wilson, and Michael Weisberg, eds. Scientific Collaboration and Collective Knowledge: New Essays

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)192-198
Aantal pagina's7
TijdschriftPhilosophy of Science
Volume86
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit