Thomas Bradwardine, Insolubilia

Catarina Dutilh Novaes

OnderzoeksoutputAcademic

448 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)747-748
Aantal pagina's2
TijdschriftSpeculum: A Journal of Medieval Studies
Volume89
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jul-2014

Citeer dit