Three Approaches To Take The User Perspective Into Account During New Product Design

Nico Pals, Marc Steen, David Langley, Joke Kort

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)275-294
  Aantal pagina's20
  TijdschriftInternational Journal of Innovation Management
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - sep.-2008

  Citeer dit