Three cases of non-atopic hyperkeratotic hand eczema treated with dupilumab

Laura Loman, Gilles F H Diercks, Marie L A Schuttelaar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)124-127
Aantal pagina's3
TijdschriftCONTACT DERMATITIS
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum30-aug-2020
DOI's
StatusPublished - 1-okt-2020

Citeer dit