Through the looking glass: Epidemiologische studies naar eetstoornissen in de eerste lijn en de bevolking

Frédérique Rebecca Esther Smink

  Onderzoeksoutput

  8944 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa, zijn ernstige psychiatrische aandoeningen, die meestal ontstaan in de adolescentie. Over de oorzaken is nog relatief weinig bekend; socioculturele factoren spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Onderzoeksvragen in dit proefschrift luiden: Is het aantal nieuwe gevallen van anorexia nervosa en boulimia nervosa veranderd door de tijd? Welke eetstoornissen komen het meeste voor onder Nederlandse adolescenten? Verder wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van eetproblemen door te onderzoeken of sociale status in de vroege adolescentie, zowel zelf-ervaren als ervaren door klasgenoten, een risicofactor vormt. Dit proefschrift toont aan dat het aantal nieuwe gevallen van boulimia nervosa substantieel gedaald is in de afgelopen drie decennia, terwijl dat van anorexia nervosa relatief stabiel is gebleven. Boulimia nervosa is waarschijnlijk gevoeliger dan anorexia nervosa voor socioculturele ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar, zoals bijvoorbeeld het stijgen van de gemiddelde body mass index van de algemene bevolking. Hierdoor is overgewicht normaler geworden en mogelijk de druk verminderd om de gevolgen van eetbuien tegen te gaan door compensatiegedrag, wat de kern vormt van boulimia nervosa. De meest voorkomende eetstoornissen onder Nederlandse adolescenten zijn anorexia nervosa en de eetbuistoornis bij de meisjes, en bij de jongens alleen de eetbuistoornis. De meeste eetstoornisgevallen worden niet onderkend door de (geestelijke) gezondheidszorg. Verder bleek er als jonge adolescent goed uitzien - zowel in de eigen ogen als in de ogen van klasgenoten – te zijn geassocieerd met minder eetproblemen op jongvolwassen leeftijd. Opvallend is dat aardig gevonden worden door veel klasgenoten juist naar voren kwam als een voorspeller van eetproblemen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hoek, Wijbrand, Supervisor
  • Oldehinkel, Tineke, Supervisor
  • van Hoeken, Daphne, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning28-sep.-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8820-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-8819-9
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit