"Throwing the Baby Out with the Bathwater": The Demise of Vaginismus in Favor of Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder

Elke D. Reissing*, Charmaine Borg, Symen K. Spoelstra, Moniek M. ter Kuile, Stephanie Both, Peter J. de Jong, Jacques J. D. M. van Lankveld, Reinhilde J. Melles, Philomeen Th M. Weijenborg, Willibrord C. M. Weijmar Schultz

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1209-1213
Aantal pagina's5
TijdschriftArchives of Sexual Behavior
Volume43
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - okt.-2014

Citeer dit