Thuis schaatst men sneller?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)27 - 29
Aantal pagina's3
TijdschriftSportGericht
Volume59
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2005

Citeer dit