Thuisvoordeel en spanning in het Nederlandse voetbal

OnderzoeksoutputAcademic

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16 - 20
Aantal pagina's5
TijdschriftSTAtOR
Volume16
StatusPublished - 2000

Citeer dit