Thuiszorg voor ouderen, Een onderzoek naar de individuele determinanten van het gebruik van wijkverpleging en/of gezinsverzorging op verzorgend en huishoudelijk gebied

Gertrudis Ignatius Johannes Maria Kempen

Onderzoeksoutput

955 Downloads (Pure)

Samenvatting

De algemene onderzoeksvraag die in deze studie aan de orde kwam luidde: in welke mate kunnen factoren worden opgespoord die het gebruik van professionele thuiszorg door ouderen (mede) beïnvloeden? Aan deze algemene vraag werden drie deel-onderzoeksvragen onderscheiden waarover in de hoofdstukken 6 tot en met 8 werd gerapporteerd: - welke factoren, anders dan zelfredzaamheid op verzorgend en huishoudelijk gebied, spelen een rol bij het wel of niet gebruiken van professionele thuiszorg door ouderen? - welke factoren verklaren de mate waarin gebruik wordt gemaakt van professionele thuiszorg door ouderen die nieuw in zorg komen bij een instelling voor professionele thuiszorg? - en welke factoren verklaren de veranderingen in de mate waarin gebruik wordt gemaakt van professionele thuiszorg door ouderen gedurende de eerste maanden dat zij in zorg zijn bij een instelling voor professionele thuiszorg? ... Zie: Samenvatting, conclusies en discussie
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Heuvel, Wim, Supervisor
  • Molenaar, W.J, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
Gedrukte ISBN's9072371178
StatusPublished - 1990

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Thuiszorg, Ouderen
  • bejaardenzorg

Citeer dit