THY-1+ B cells in rat peripheral lymphoid tissues: kinetics and phenotype

N K de Boer*, G J Deenen, T de Boer, J Kampinga, F G M Kroese

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2791-2792
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTransplantation Proceedings
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - okt.-1993

  Citeer dit