Tiapride bij tardieve dyskinesie: de duivel met Beëlzebub uitdrijven?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageTiapride in tardive dyskinesia: Another case of 'Beelzebub to drive out the devil'?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2022-2023
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume126
Nummer van het tijdschrift44
StatusPublished - 20-apr-1982

Citeer dit