Tibia hemimelia in a patient with CHARGE syndrome: A rare but recurrent phenomenon

Sietse M. Aukema*, Christa M. de Geus, Simon G.F. Robben, Kim J.A.F. van Kaam, Heleen M. Staal, Adhiambo M. Witlox, Nicole A.J. de la Haye, Merel Klaassens, Audrey Coumans, Alexander P.A. Stegmann, Dror Paley, Constance T.R.M. Stumpel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1000-1004
  Aantal pagina's5
  TijdschriftAmerican Journal of Medical Genetics, Part A
  Volume188
  Nummer van het tijdschrift3
  Vroegere onlinedatum11-dec-2021
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2022

  Citeer dit