Tien jaar Nederlands pachtrecht: Feeststemming?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-37
Aantal pagina's6
TijdschriftActioma
Volume2018
Nummer van het tijdschrift203
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit