Tien remedies tegen polarisatie: Niebuhr hield zijn visies tegen het licht

Menno R. Kamminga, Simon Polinder

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Dit artikel is bijna geheel een herdruk van de auteurs' 'Inleiding: de actualiteit van Reinhold Niebuhr' (2022), pp. 13-19. De slotalinea is afkomstig uit de auteurs' 'Christian realism as a remedy for polarization' (2023).
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-15
Aantal pagina's6
TijdschriftWapenveld
Volume73
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug.-2023

Citeer dit