Tijdig verwijzen voor predialyse: Veel spelers aan zet

Nynke D. Scherpbier-De Haan*, Wim J.C. De Grauw

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Timely referral is essential in patients with endstage renal disease. Time is needed to inform the patient on the options of dialysis or kidney transplantation and for the placement of arteriovenous fistulae if haemodialysis is indicated; early referral is associated with lower morbidity and mortality. A prerequisite for timely referral is that patients with chronic kidney disease are recognised, which involves the following factors: chronic kidney disease should be mentioned in the patient's history; the patient should be informed of the diagnosis; and patients, general practitioners, pharmacists and specialists should have knowledge of the risk factors for acuteonchronic kidney disease. Timely referral for predialysis requires optimal collaboration between the patient and many health care professionals.

Vertaalde titel van de bijdrageTimely referral for predialysis; multiple players in the field
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerA8063
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume159
Nummer van het tijdschrift32
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tijdig verwijzen voor predialyse: Veel spelers aan zet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit