Time-based capnography detects ineffective triggering in mechanically ventilated children

Robert G. T. Blokpoel*, Alette A. Koopman, Jefta van Dijk, Frans H. C. de Jongh, Johannes G. M. Burgerhof, Martin C. J. Kneyber

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
73 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer299
Aantal pagina's3
TijdschriftCritical Care
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 4-sep-2019

Citeer dit