Timing of Cerebral Developmental Disruption in Molybdenum Cofactor Deficiency

Alex Veldman*, Julia B. Hennermann, Guenter Schwarz, Francjan van Spronsen, Ilona Weis, Flora Y. Wong, Bernd C. Schwahn

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1059-1060
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Child Neurology
Volume26
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2011

Citeer dit