Timing of drotrecogin alfa (activated) treatment in severe sepsis

Goda Choi, Anne-Cornélie JM de Pont, Marcus J Schultz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer419
Aantal pagina's2
TijdschriftCritical care (London, England)
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit