Timing of increased temperature sensitivity coincides with nervous system development in winter moth embryos

Natalie E van Dis*, Maurijn van der Zee, Roelof A Hut, Bregje Wertheim, Marcel E Visser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Zoekresultaten