TLR4 Recruitment into Lipid Rafts Studied by Coarse Grained MD Simulation

Paulo C.t. Souza, Tsjerk A. Wassenaar, Munir S. Skaf, Siewert J. Marrink

OnderzoeksoutputAcademic

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer370
Pagina's (van-tot)72a
Aantal pagina's1
TijdschriftBiophysical Journal
Volume114
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-feb-2018

Citeer dit