To advance equality for women, use the evidence: These are three mistakes universities make when they attempt to improve gender equity

Michelle Ryan*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

These are three mistakes universities make when they attempt to improve gender equity. [Figure not available: see fulltext.].

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)403
Aantal pagina's1
TijdschriftNature
Volume604
Nummer van het tijdschrift7906
DOI's
StatusPublished - 21-apr.-2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit