To Complete a Puzzle, You Need to Put the Right Pieces in the Right Place: Exploring Knowledge Recombination and the Creation of New Inventions

Holmer Jan Kok

  Onderzoeksoutput

  1058 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het begrijpen van de oorsprong van waardevolle nieuwe uitvindingen is van primordiaal belang voor academici, beleidsmakers, en managers. Kennisrecombinatie – oftewel, het creëren van nieuwe uitvindingen door een recombinatie van bestaande kenniscomponenten – kan ons helpen te begrijpen wanneer en hoe waardevolle nieuwe uitvindingen worden gegenereerd. Kennisrecombinatie speelt daarom een centrale rol in het conceptuele en empirische kader van bestaande studies. Ondanks de wijdverspreide toepassing van dit concept, passen de meeste studies echter een nogal oppervlakkige conceptuele en empirische behandeling van kennisrecombinatie toe. Als gevolg hiervan wordt het proces van kennisrecombinatie op veel gebieden nog steeds slecht begrepen. Dit proefschift heeft derhalve als kerndoelstelling om ons begrip van kennisrecombinatie substantieel te verrijken en nieuwe inzichten te creëren over de oorsprong van nieuwe uitvindingen. Om dit onderzoeksdoel te bereiken, voeren we drie empirische projecten uit over kennisrecombinatie met behulp van unieke gegevens uit de brandstofcelindustrie. In hoofdstuk 2 onderzoeken we hoe de waarde van een kenniscomponent in kennisrecombinatie afhankelijk is van hoe recentelijk en vaak deze in het verleden is hergebruikt. In hoofdstuk 3 bestuderen we de voor- en nadelen van samenwerking met O&O alliantiepartners die over breed toepasbare componentkennis beschikken. In hoofdstuk 4 onderzoeken we factoren die organisaties in staat stellen om de probleemoplossende voordelen van inter-organisatorische samenwerking te oogsten in de context van grootschalige maatschappelijke uitdagingen. Gezamenlijk levert dit proefschrift belangrijke nieuwe inzichten op over kernelementen van kennisrecombinatie, waardoor we beter kunnen begrijpen hoe we het creëren van waardevolle nieuwe uitvindingen kunnen stimuleren.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Faems, Dries, Supervisor
  • de Faria, Pedro, Co-supervisor
  Datum van toekenning22-mrt.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0467-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0466-0
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit