To diversity and beyond: shifting Antarctic microbial communities along environmental gradients

Patrick Dennis Rozema

Onderzoeksoutput

483 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Antarctisch Schiereiland is, net als de mariene (micro)biologie eromheen, snel aan het veranderen. Dit proefschrift, dat wordt verdedigt op de internationale Antarctica Dag, presenteert inzichten in de relatie tussen fytoplankton (microscopisch klein plantjes), bacteriën en hun omgeving. Het onderzoek, uitgevoerd op de Britse onderzoeksstation Rothera waar in 2012 een Nederlands lab is geopend, laat zien dat een verlaagde mate van zee-ijsbedekking in de winter resulteert in verminder fytoplankton biomassa in de daarop volgende zomer dat bovendien sterk lijkt op dat van de winter qua compositie. Dit betekent een vermindering van diatomeeën, cruciaal in het klassieke Antarctische voedselweb met daarin walvissen en pinguïns en voor lange termijn opslag van CO2. Een toekomstscenario met daarin minder zee-ijs en meer wind zal daarom leiden tot een toename van de proportie flagellaten.
Bovendien laten we zien dat de diversiteit in deze groep met flagellaten veel groter is dan verwacht. Ook keken we verder dan het klassieke niveau van soort, namelijk de ecologisch relevante genetische diversiteit, ook wel “ecotypen” genoemd. Bijvoorbeeld zagen we voor een cryptofyten soort (Geminigera cryophila) verscheidene ecotypen waaronder twee die contrasterende voorkeuren hadden voor hun omgeving. De één prefereert zoeter water dat vaak vanaf gletsjers komt, terwijl de ander de zoute omgeving van de open oceaan prefereert. Deze en andere resultaten in dit proefschrift laten een niveau van diversiteit zien die vooralsnog niet wordt onderzocht maar een sterke invloed op het Antarctische voedselweb heeft en die sterk gelinkt is aan de veranderen omstandigheden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Buma, Anita, Supervisor
  • Bolhuis, Hendrik, Co-supervisor
  • van de Poll, Willem, Co-supervisor
Datum van toekenning1-dec-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0254-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0255-0
StatusPublished - 2017

Citeer dit