"Je beter voelen". Ervaringen, behoeften en verbeterpunten van jongeren en medewerkers t.a.v. mentorgesprekken in twee instellingen voor residentiële jeugdhulp

Annika Eenshuistra, Annemiek T. Harder, Maaike Hof, Manon Scherpen, Carmen M. Schievels, Erik J. Knorth

OnderzoeksoutputProfessional

244 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport 'Je beter voelen' Ervaringen, behoeften en verbeterpunten van jongeren en medewerkers ten aanzien van mentorgesprekken in twee instellingen voor residentiële jeugdhulp is geschreven in het kader van het onderzoeksproject ‘Een betere basis: De ontwikkeling en evaluatie van een interventie voor goede allianties tussen jongeren en professionals in de residentiële jeugdzorg’. Met dit project wordt getracht om in samenwerking met jongeren en medewerkers in de residentiële jeugdzorg een op de individuele jongere gerichte interventie te ontwikkelen en te evalueren, waarmee medewerkers ondersteund worden in hun alliantie met de jongere. De interventie richt zich specifiek op één-op-één gesprekken welke medewerkers met jongeren voeren. Dit rapport brengt de ervaringen en de behoeften van zowel de medewerkers als de jongeren in kaart met betrekking tot deze één-op-één gesprekken.
Vertaalde titel van de bijdrage"To feel yourself better". Experiences, needs and suggestions of youth and practitioners regarding one-on-one conversations in two centres for residential youth care
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUniversity of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
Opdrachtgevend orgaanZonMw (project nr. 729102002)
Aantal pagina's64
ISBN van elektronische versie978-90-367-9932-4
StatusPublished - 29-mei-2017

Citeer dit