To measure is to know?

Hans Timmerman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)461-462
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift3
  Vroegere onlinedatum14-apr-2022
  DOI's
  StatusPublished - 2022

  Citeer dit